Contact Us

1International Cooperation Office

Tel: +86-591-22861650  Fax: +86-591-22861537 

E-mail: hwxy@fjtcm.edu.cn   

 

2Hong Kong, Macao & Taiwan Affairs Office

Tel: +86-591-22861650  Fax: +86-591-22861537 

E-mail: hwxy@fjtcm.edu.cn   

 

3Student Affairs Office

Tel: +86-591-22861536  Fax: +86-591-22861537

E-mail: hwxy@fjtcm.edu.cn

 

 

 

 Address: 1 Qiuyang Rd, Shangjie, Minhou, Fuzhou, Fujian, 350122